معنی و ترجمه کلمه تبدیل کردن به گاز به انگلیسی تبدیل کردن به گاز یعنی چه

تبدیل کردن به گاز

gasification

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها