معنی و ترجمه کلمه تبرئه کردن به انگلیسی تبرئه کردن یعنی چه

تبرئه کردن

acquit
assoil
cleanse
clear
exculpate
excuse
exonerate
purge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها