معنی و ترجمه کلمه تبرئه به انگلیسی تبرئه یعنی چه

تبرئه

absolution
compurgation
exculpation
exoneration
quietus
quittance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها