معنی و ترجمه کلمه تبرزینى به انگلیسی تبرزینى یعنی چه

تبرزینى

hastate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها