معنی و ترجمه کلمه تبعید به انگلیسی تبعید یعنی چه

تبعید

banishment
deportation
exile
expulsion
hesitation
proscription
transmigration
transportation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها