معنی و ترجمه کلمه تبعیض قائل شدن به انگلیسی تبعیض قائل شدن یعنی چه

تبعیض قائل شدن

discriminate
forejudge
forjudge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها