معنی و ترجمه کلمه تبلیغات کردن به انگلیسی تبلیغات کردن یعنی چه

تبلیغات کردن

propagandize
publicize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها