معنی و ترجمه کلمه تبلیغ حزبى به انگلیسی تبلیغ حزبى یعنی چه

تبلیغ حزبى

proselytism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها