معنی و ترجمه کلمه تبه کارى به انگلیسی تبه کارى یعنی چه

تبه کارى

crime
felony
maleficence
villainy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها