معنی و ترجمه کلمه تب آور به انگلیسی تب آور یعنی چه

تب آور

pyogenic
pyretic
pyrogenic
pyrogenous

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها