معنی و ترجمه کلمه تب آور به انگلیسی تب آور یعنی چه

تب آور

pyogenic
pyretic
pyrogenic
pyrogenous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها