معنی و ترجمه کلمه تب بهاره به انگلیسی تب بهاره یعنی چه

تب بهاره

rose fever
spring fever

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها