معنی و ترجمه کلمه تب خیز به انگلیسی تب خیز یعنی چه

تب خیز

febile
febriferous
feverish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها