معنی و ترجمه کلمه تب دار به انگلیسی تب دار یعنی چه

تب دار

febrific
feverish
feverous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها