معنی و ترجمه کلمه تب زرد به انگلیسی تب زرد یعنی چه

تب زرد

yellow fever
yellow jack

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها