معنی و ترجمه کلمه تب شدید به انگلیسی تب شدید یعنی چه

تب شدید

hyperpyrexia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها