معنی و ترجمه کلمه تب مخملک به انگلیسی تب مخملک یعنی چه

تب مخملک

scarlatina
scarlet fever

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها