معنی و ترجمه کلمه تب کنه اى به انگلیسی تب کنه اى یعنی چه

تب کنه اى

tick fever

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها