معنی و ترجمه کلمه تب کیو که باعث ذات الریه مى شود به انگلیسی تب کیو که باعث ذات الریه مى شود یعنی چه

تب کیو که باعث ذات الریه مى شود

q fever

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها