معنی و ترجمه کلمه تثبیت قیمت توسط دولت براى حمایت کالا به انگلیسی تثبیت قیمت توسط دولت براى حمایت کالا یعنی چه

تثبیت قیمت توسط دولت براى حمایت کالا

price support

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها