معنی و ترجمه کلمه تثبیت کردن به انگلیسی تثبیت کردن یعنی چه

تثبیت کردن

avouch
confirm
fixate
reinstate
stabilize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها