معنی و ترجمه کلمه تثبیت کننده به انگلیسی تثبیت کننده یعنی چه

تثبیت کننده

stabilizer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها