معنی و ترجمه کلمه تجارت مشروع به انگلیسی تجارت مشروع یعنی چه

تجارت مشروع

fair trade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها