معنی و ترجمه کلمه تجارى به انگلیسی تجارى یعنی چه

تجارى

commercial
joinery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها