معنی و ترجمه کلمه تجاهل کننده به انگلیسی تجاهل کننده یعنی چه

تجاهل کننده

conniver

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها