معنی و ترجمه کلمه تجاوز به حقوق کسى کردن به انگلیسی تجاوز به حقوق کسى کردن یعنی چه

تجاوز به حقوق کسى کردن

abuse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها