معنی و ترجمه کلمه تجاوز به مقدسات به انگلیسی تجاوز به مقدسات یعنی چه

تجاوز به مقدسات

sacrilege

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها