معنی و ترجمه کلمه تجاوز به مقدسات به انگلیسی تجاوز به مقدسات یعنی چه

تجاوز به مقدسات

sacrilege

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها