معنی و ترجمه کلمه تجاوز کردن به عصمت به انگلیسی تجاوز کردن به عصمت یعنی چه

تجاوز کردن به عصمت

dishonor
dishonour

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها