معنی و ترجمه کلمه تجاوز یا حمله کردن به انگلیسی تجاوز یا حمله کردن یعنی چه

تجاوز یا حمله کردن

assault


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها