معنی و ترجمه کلمه تجدید انتخاب کردن به انگلیسی تجدید انتخاب کردن یعنی چه

تجدید انتخاب کردن

reelect

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها