معنی و ترجمه کلمه تجدید سازمان کردن به انگلیسی تجدید سازمان کردن یعنی چه

تجدید سازمان کردن

reshuffle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها