معنی و ترجمه کلمه تجدید سازمان به انگلیسی تجدید سازمان یعنی چه

تجدید سازمان

reform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها