معنی و ترجمه کلمه تجدید نظر شده به انگلیسی تجدید نظر شده یعنی چه

تجدید نظر شده

revised

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها