معنی و ترجمه کلمه تجدید وضع کردن به انگلیسی تجدید وضع کردن یعنی چه

تجدید وضع کردن

reshape

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها