معنی و ترجمه کلمه تجزیه در اثر حرارت به انگلیسی تجزیه در اثر حرارت یعنی چه

تجزیه در اثر حرارت

pyrolysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها