معنی و ترجمه کلمه تجزیه ناپذیر به انگلیسی تجزیه ناپذیر یعنی چه

تجزیه ناپذیر

atomic
infrangible
irresolvable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها