معنی و ترجمه کلمه تجمل به انگلیسی تجمل یعنی چه

تجمل

frill
luxe
pomp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها