معنی و ترجمه کلمه تجهیزات به انگلیسی تجهیزات یعنی چه

تجهیزات

accouterment
equipment
materiel
rig

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها