معنی و ترجمه کلمه تجویز به انگلیسی تجویز یعنی چه

تجویز

approval
prescription

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها