معنی و ترجمه کلمه تحت الحمایه به انگلیسی تحت الحمایه یعنی چه

تحت الحمایه

protege

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها