معنی و ترجمه کلمه تحت تاثیر باکترى به انگلیسی تحت تاثیر باکترى یعنی چه

تحت تاثیر باکترى

bacterization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها