معنی و ترجمه کلمه تحت تاثیر باکترى به انگلیسی تحت تاثیر باکترى یعنی چه

تحت تاثیر باکترى

bacterization

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها