معنی و ترجمه کلمه تحت تاثیر عقیده یا مسلکى قرار دادن به انگلیسی تحت تاثیر عقیده یا مسلکى قرار دادن یعنی چه

تحت تاثیر عقیده یا مسلکى قرار دادن

prepossess

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها