معنی و ترجمه کلمه تحت قاعده در آوردن به انگلیسی تحت قاعده در آوردن یعنی چه

تحت قاعده در آوردن

formularize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها