معنی و ترجمه کلمه تحت نظم و ترتیب در آوردن به انگلیسی تحت نظم و ترتیب در آوردن یعنی چه

تحت نظم و ترتیب در آوردن

discipline

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها