معنی و ترجمه کلمه تحدید به انگلیسی تحدید یعنی چه

تحدید

confinement
limitation
restriction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها