معنی و ترجمه کلمه تحرک در اثر گرما به انگلیسی تحرک در اثر گرما یعنی چه

تحرک در اثر گرما

thermotaxis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها