معنی و ترجمه کلمه تحریک آلت تناسلى مرد به وسیله زبان به انگلیسی تحریک آلت تناسلى مرد به وسیله زبان یعنی چه

تحریک آلت تناسلى مرد به وسیله زبان

fellatio

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها