معنی و ترجمه کلمه تحریک شده به وسیله امیال شهوانى به انگلیسی تحریک شده به وسیله امیال شهوانى یعنی چه

تحریک شده به وسیله امیال شهوانى

concupiscible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها