معنی و ترجمه کلمه تحریک شده در اثر تحریکات درونى عضو موجود زنده به انگلیسی تحریک شده در اثر تحریکات درونى عضو موجود زنده یعنی چه

تحریک شده در اثر تحریکات درونى عضو موجود زنده

proprioceptive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها