معنی و ترجمه کلمه تحصیلدار به انگلیسی تحصیلدار یعنی چه

تحصیلدار

collector


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها