معنی و ترجمه کلمه تحقق پذیر به انگلیسی تحقق پذیر یعنی چه

تحقق پذیر

realizable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها